ČASOVI NACRTNE GEOMETRIJE

Friday, July 22, 2016

POPULARNA (klasična) MUZIKA privatni mix tape iz JUGOSLAVIJE
NEKO JE SVE OVOO LEPO SAKUPLJAO i stavljao na kaasetu nekih davnih godina, ova kaseta je iz nekkih krajnjih 70-tih u JUGI pa eto da vidimo šta se tamonekom čoveku iz JUGOSLAVIJE svidjalo u to vreme od popularne klasične muzike. L E P A    K O L E K C I J A


No comments:

Post a Comment